Objective C’ de NSString Kullanımı

Objective C’ de NSString Kullanımı

PAYLAŞ

Objective-C dilinde string işlemleri için en çok kullanılan NSString sınıfıdır. Sizlere NSString’i nasıl kullanabileceğinizi gösteriyoruz.

NSString sınıfının kullanımı ile ilgili örnekleri aşşağıda veriyoruz.

// NSString nesnesine değer atama

NSString * string;

string = @”telefonuma 1 tane mesaj gelmiş.”;

NSLog(@”%@”, string);

// sonuc “telefonuma 1 tane mesaj gelmiş.”

Objective C’de NSString kullanımı nasıl olur?

NSString * string1 = @”parkta çocuklar oyun oynuyor.”;

NSLog(@”%@”, string1);

// sonuc “parkta çocuklar oyun oynuyor.”

 

// farklı türde bir değişkenden gelen değeri NSString nesnesine tanımlama

int adet = 5;

NSString * string2 = [[NSStringalloc]initWithFormat:@”esyaları almak için %i tane araç geldi.”, adet];

NSLog(@”%@”, string2);

// sonuc “esyalari almak için 5 adet araç geldi.”

 

NSString nesnesi ile kullanılan bazı metotlar;

stringByAppendingString:

Gösterdiğimiz metot bir string verinin başına ya da sonuna bir değişkenden gelen ya da sabit olarak tanımlanmış NSString türündeki verileri eklemek için kullanılır.

NSString * string1 = @”Bugün günlerden “;

string1 = [string1 stringByAppendingString:@”Pazar.”];

NSLog(@”%@”, string1);

// sonuc “Bugün günlerden Pazar.”

 

substringFromIndex:

Bu metot, bir string verinin belirtilen indeksten başlayarak sonuna kadar olan kısmı almamızı sağlar. Belirtilen index dahildir.

NSString * string1 = @”Bugün günlerden Pazar.”;

// 4. indeksten başlayarak almak için (4. de dahil)

NSString * string2 = [string1 substringFromIndex:4];

NSLog(@”%@”, string2);

// sonuc “n günlerden Pazar.”

 

substringToIndex:

Bu metot, bir string verinin baştan itibaren belirtilen indeks kadar olan kısmı almamızı sağlar. Belirtilen index dahil değildir.

NSString * string1 = @”Ali ile Ahmet parkta top oynuyor”;

// 10. indekse kadar. 10. index dahil değil

NSString * string2 = [string1 substringToIndex:10];

NSLog(@”%@”, string2);

//sonuc “Ali ile A” olacaktır.

 

substringWithRange:

Bu metot, bir string verinin baştan itibaren belirtilen indeksten (belirtilen indeks dahil) belirtilen adet kadar olan kısmını almamızı sağlar. NSRange türünde bir parametre alır. Onu da NSMakeRange metoduyla substringWithRange metodumuza parametre olarak veriyoruz.

NSString * string1 = @”masanın üstünde 3 adet dosya var.”;

// 2. indeksten başla ve 10 karakter al

NSString * string2 = [string1 substringWithRange:NSMakeRange(2, 10)];

NSLog(@”%@”, string2);

//sonuc “sanın üstü” olur.

 

uppercaseString, lowercaseString, capitalizedString:

Bu metotlar, bir string ifadenin tümü büyük harf, tümü küçük harf ya da sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olacak biçimde almamızı sağlar

NSString * string = @”bugün HAVA çok sıcak.”;

NSLog(@”%@”, [string uppercaseString]);

// sonuc “BUGÜN HAVA ÇOK SICAK.”

NSLog(@”%@”, [string lowercaseString]);

// sonuc “bugün hava çok sıcak.”

NSLog(@”%@”, [string capitalizedString]);

// sonuc “Bugün Hava Çok Sıcak.”

 

Takıldığınız veya bizlere sorup danışmak istediğiniz her türlü konuda forum.gezegende.com adresindeki forumumuzu kullanarak yardım alışverişinde bulunabilirsiniz.