İngilizce’ye Giden Yolda Yönünüzü Şaşırmayın! konusarakogren.com

İngilizce’ye Giden Yolda Yönünüzü Şaşırmayın! konusarakogren.com

PAYLAŞ

İngilizce öğrenmeye başladığımızda ilk olarak alfabe ve sayıları öğreniriz. Daha sonra dilin temelini oluşturan kelimelerden aylar,mevsimler ve yönler gibi kelimeleri öğrenmeye geçeriz. Yol tarif ederken ve ya  bir eşyanın  yerini belirtirken yön kavramını çok sık kullanırız. Konuşarak Öğrene directions olarak geçen yönler, temel yönler ve ara yönler olmak üzere ikiye ayrılır.
Genellikle en sık kullanılan yönlerdir. Herhangi bir eşyanın, ülkenin, şehrin veya kendi konumumuzun tarifini yaparken sıkça kullanırız.Peki temel yönler hangileridir.?

Hepimizin bildiği gibi sağ ve sol kavramları, temel yönlerdendir. Sol kelimesi İngilizce de  Left olarak geçerken, Sağ kelimesi İngilizce de Right kelimesine karşılık gelir.

 • Where is the bus station? Otobüs durağı nerede?
 • It is on the right side Sağ tarafta
 • Where is the hospital? Hastane nerede?
 • It is on the left side.  Sol tarafta şeklinde kullanılır.

Yukarı ve aşağı kelimeleri de temel yönlerdendir. Yukarı kelimesi Up, aşağı kelimesi ise Down kelimesine karşılık gelir.

Coğrafi konum belirtmek için kullanılan, pusulada dört ana yön olarak gösterilen Kuzey, Güney, Doğu ve Batı da temel yönlerdendir. İngilizce yönleri tarif etme Kuzey (North), Güney(South), Doğu(East), Batı(West) kelimelerine karşılık gelir.Kısaltma olarak ise sırasıyla N, S, E ve W olarak yazılırlar.

Kuzey dört ana yönden,doğu ve batıya dik olan, güneyin karşısındaki doğrultudadır. Haritaların en üst kısmı kuzeyi gösterir.

 • Where is Trabzon? Trabzon nerededir?
 • Trabzon is the North of Turkey. Trabzon Türkiye’nin kuzeyindedir.

Güney dört ana yönden, doğu ile batıya dik olan, kuzeyin karşısındaki doğrultudadır. Haritaların en alt tarafı güneyi gösterir.

 • Where is Antalya? Antalya nerededir?
 • Antalya is the South of Turkey. Antalya Türkiye’nin güneyindedir.

Doğu dört ana yönden kuzey ile güneye dik olan, batının karşısındaki doğrultudadır. Haritaların sağ tarafı doğuyu gösterir.

 • Where is Erzurum? Erzurum nerededir?
 • Erzurum is the East of Turkey. Erzurum Türkiye’nin doğusundadır.

Doğu,  aynı zamanda dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü,  güneşin yükselmeye başladığı genel yöndür.

Batı dört ana yönden  kuzey ve güneye dik olan,doğunun karşısındaki doğrultudadır. Haritalarda sol taraf batıyı gösterirken,dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü yönün aksi, yani güneşin battığı genel yöndür.  Konusarakogren.com

 • Where is İzmir? İzmir nerededir?
 • İzmir is the West of Turkey.  İzmir Türkiye’nin batısındadır.

learn-english

Ara Yönler

Coğrafi olarak şehir ya da ülkelerin konumlarını belirten,günlük konuşmalarda çok fazla kullanılmayan yönlerdir. Pusulanın dört orta yönü vardır ve bunlar ana yönlerin ortasında yer alırlar.

 • Kuzeydoğu (North East), güneybatının çaprazında kuzey ve doğunun ortasındadır.
 • Güneydoğu (South East), kuzeybatının da çaprazında güney ve doğunun ortasındadır.
 • Güneybatı (South West), kuzeydoğunun çaprazında güney ve batının ortasındadır.
 • Kuzeybatı (North West), güneydoğunun çaprazında kuzey ve batının ortasındadır.

İngilizcede yönler bu şekilde ezberlenebilir. Sık sık tekrar yaparak ve soru çözerek  İngilizce öğrenebilir zamanla günlük hayatınızda kullanmaya başlayabilirsiniz.