Bel Ağrısının Çeşitleri Ve Sebepleri Nelerdir?

Bel Ağrısının Çeşitleri Ve Sebepleri Nelerdir?

PAYLAŞ

Bel problemleri sıklıkla vücut mekaniğinin ve düzgün duruşun bozulması, stresli yaşam ve çalışma koşullarından kaynaklanan alışkanlıklar, esneklik ve genel fiziksel uygunluğun azalmasına bağlı olarak meydana gelmektedir. Çalışma hayatı ve endüstride, bel
problemlerinin iş gücü kaybına yol açan hastalıklar arasında, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Belde sorun yaratabilecek nedenler konusunda halkın bilinçlendirilmesi bu sorunların ortaya çıkmasını engelleyen kolay ve etkili
bir yöntemdir.

Bel Ağrısı Çeşitleri

Bel ağrıları sürelerine göre ‘ akut ‘ ve ‘ kronik ‘ olarak ikiye ayrılır.

Kliniklerdeki sınıflandırmalarda böyle kesin tanımlanmış süreler fazla belirleyici değildir. Çok daha önemli olan şey rahatsızlığın seyri ve
eğilimidir. Bir kaç hafta içinde yavaş yavaş dinen ağrılar, akut kabul edilir dahası bu süre yedi sekiz haftaya kadar uzasa bile. Akut ağrılar, yüzde 80-90 oranında kendiliğinden ya da terapi sayesinde geçmektedir.

Bel Ağrısına Neden Olabilecek Faktörler

Hareketsiz iş ve yaşam düzeni (büro işi vb.)
Ağır kaldırma, eğilme-bükülme hareketlerini yanlış yapma
Uzun süreli araç kullanma
Konjenital lumbal anomaliler
Fazla kilo
Zayıf bel ve karın kasları
Vücut mekaniği ve duruş bozukluğu
Ortası çukurlaşmış yatakta uyuma
Hamileliğin son ayları
Yüksek riskli sporlarla uğraşma (halter, kürek vb.)
Sigara içme
Ruhsal ve duygusal gerginlik

Bel Ağrısı İçin Koruyucu Tedbirler
1. Hareket edin ve egzersiz yapın.
2. Belinizi düz tutun.
3. Bir şeyi kaldırmak için çömelin.
4. Ağır yük kaldırmayın.
5. Yükü bölün ve vücuda yakın tutun.
6. Otururken belinizi düz tutun ve belinize bir destek koyun.
7. Bacaklarınız düz olarak ayakta durmayın.
8. Uzanırken bacaklarınızı bükün.
9. Yüzme ve jogging gibi sporlar yapın.
10.Bel kaslarınız için her gün güçlendirme egzersizleri yapın.

İşyeri koşullarının adım adım izlenerek ergonomik prensiplerin uygulanması ve problemlerin
çözülmesi gereklidir. Bazen işyeri sürecinde, işyeri ortamında, kullanılan el aletlerinde
yapılacak küçük değişiklikler üretim, sağlık ve güvenlik alanlarında büyük değişikliklere
neden olabilir.
. Ayrıntılı işlerin olduğu yakın kontrolün yapıldığı çalışmalarda tezgah ağır işlere göre
daha aşağıda olmalıdır.
. Montaj işlerinde gelen parçalar işe uygun bir pozisyonda olmalı ve işçi kas gücünün
büyük bir kısmını işi için harcamalıdır.
. El aletleri sakatlanmaya ve kazaya neden oluyor ise değiştirilmeli veya düzeltilmelidir.
İşçiler bu alanda çok güzel fikirlere sahip olabilirler.
. İşçinin yaptığı iş uzun süreyle ters harekete, uzanmaya, dönmeye neden olmamalıdır. lower-back-pain-23527285
. İşçiler uygun kaldırma yöntemleri konusunda eğitilmelidir. İş dizaynı kaldırma ve
taşımaları minimize edecek şekilde planlanmalıdır.
. Oturarak çalışma minimize edilmelidir, böylece ayakta çalışma oturarak çalışmaya
göre daha az yorgunluk getirir.
. İş değerlendirilmesi ile tekrarlanan işleri yapan işçiler diğerleri ile rotasyona girmeli
ve böylece işçilerin aynı kaslarının kullanılması ve sıkıcılık önlenmiş olur.
. İşçiler ve kullandıkları makineler iyi yerleştirilerek gereksiz performans kayıpları ve
vücut zorlamaları önlenmiş olur.