Canlı Türleri Yaşam Alanlarını Kutuplara Doğru Taşıyor: Bioshifts

Canlı Türleri Yaşam Alanlarını Kutuplara Doğru Taşıyor: Bioshifts

PAYLAŞ
Canlı Türleri Yaşam Alanlarını Kutuplara Doğru Taşıyor Bioshifts
Canlı Türleri Yaşam Alanlarını Kutuplara Doğru Taşıyor Bioshifts
Canlı Türleri Yaşam Alanlarını Kutuplara Doğru Taşıyor: Bioshifts! Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, küresel ısınma nedeniyle binlerce canlı türünün kutuplara doğru göç etmeye başladığını ortaya çıkardı. Küresel ısınma nedeniyle canlıların habitatlarında yaşanan değişimleri incelemek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. 258 bilimsel çalışmadan elde edilen verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan BioShifts adındaki veri tabanı önemli bir bilgiyi açığa çıkardı. Canlıların habitatlarındaki değişimi gösteren ilk kapsamlı analiz bize pek çok bilgi sağlıyor.

BioShifts kullanılarak yapılan analizde 12.000 binden fazla bakteri, mantar, bitki ve hayvan türünde habitat kayması yaşadığı görüldü. Yapılan analiz sonucunda deniz türlerinin karada yaşayan türlere kıyasla küresel termal değişimlerden daha fazla etkilendiğini de ortaya çıkardı.

Çalışmada keşfedilenlere göre, canlıların kutuplara doğru olan hareketi şu şekilde; amfibiler yılda 12 metreden fazla, sürüngenler ise yılda 6.5 metreden fazla, böcekler yılda 18.5 kilometre kutuplara doğru hareket ediyor.

canli-turleri-yasam-alanlarini-kutuplara-dogru-tasiyor

Deniz ve kara türlerinin toplu bir şekilde kutuplara doğru hareketini de inceleyen bilim insanları, deniz türlerinin kutuplara doğru yılda 6 kilometre ilerlediğini tespit ettiler. Kara türlerinin kutuplara doğru hareketi ise yılda ortalama 1.8 metre olarak belirlendi.

Yapılan analiz ışığında, deniz türlerinin karada yaşayan türlere göre küresel termal değişimlerden daha fazla etkilendiği de ortaya çıkmış oldu. Araştırmacılar, kara türlerinin kutuplara doğru hareketinin tahmin edilene göre daha hızlı olduğunu, ancak deniz türleriyle kıyaslandığında bu türlerin çok daha yavaş hareket ettiklerini söylediler. Deniz ve kara türleri arasındaki hız farkı çalışmada kendine özel bir yer buldu.

Deniz ve Kara Türleri Arasındaki Farkın Nedenleri

canli-turleri-yasam-alanlarini-kutuplara-dogru-tasiyor

Bilim insanları, kara ve deniz türleri arasında oluşan bu uyumsuz hareketin birkaç nedeni olabileceğini düşünüyorlar. Buna sebep olabilecek ilk etken kara ve deniz canlıları arasındaki sıcaklık duyarlılık farkı olabilir.

Su, ısıyı havaya göre daha etkili bir şekilde iletebiliyor. Bundan dolayı birçok kara canlısı vücut ısısını kolayca düzenleyebiliyor. Ancak deniz canlıları vücut ısılarını bu kadar kolay bir şekilde düzenleyemezler. Küresel ısınmadan dolayı ortaya çıkan bu durum karada yaşayan soğuk kanlı canlıların da Dünya’nın değişen sıcaklıklarından fazlasıyla etkileneceğini ortaya koyuyor.

Denizde yaşayan canlılar, ihtiyaç duyulması halinde karadaki birçok hayvana göre çok daha kolay bir şekilde göç edebiliyorlar. Bu noktada insan faaliyetleri de devreye giriyor. İnsanlar yerleşim alanları kurarak ve gerçekleştirdiği diğer faaliyetlerle karadaki canlıların göç hareketlerini engelliyor veya bir şekilde daha yavaş meydana gelmesine neden oluyor.

Bilim insanları karadaki habitat kaybı ve arazi kullanımındaki değişikliklere bağlı olarak, kara türlerinin sıcaklık değişim bölgelerini izleme yeteneğinin engellenebileceğini belirtiyorlar.