Çocuklarda Otizm Nedir?

Çocuklarda Otizm Nedir?

PAYLAŞ

Otizm nedir?: İletişimi ve sosyal etkileşimi köstekleyen, tekrarlı motor hareketler ve takıntılı davranışlarla ilişkilendirilen bir gelişim sorunudur.

Yaklaşık her 110 çocuktan birinde otizm spektrumuna giren bir bozukluk vardır. Uzmanlar, tanımı genişlettiğiniz ve erken müdahale programları ve henüz tamamlanmamış genetik-çevresel etkileşimler dolayısıyla daha çok çocuğun otistik olduğu daha erken yaşlarda tespit edildiği için otizm vakalarında artış görüldüğüne inanmaktadır.

Tanı: Spektrumdaki her çocuk birbirinden farklıdır,dolayısıyla her birinin sizin çevrenizden tanıdığınız herhangi bir otistik çocukla tıpatıp aynı olması beklenemez. Öte yandan ebeveynler genellikle çocuklarının göz teması kurmadığını ya da ismine tepki vermediğini fark ederler. Otizm spektrumu bozukluklarında, sosyal becerilerin ve dil becerilerinin gelişimi genellikle gecikir ya da motor,kendine bakım, bilişsel ve problem çözme becerileri ile ”senkronları tutmaz”. Uzmanlar genellikle işaretleri bir yıldan önce fark edebilir, fakat pek çok ebeveyn 1 yaşından sonrasına dek sorunun farkına varmaz. Bu aşamada dil becerilerinin ve diğer becerilerin gelişiminin geciktiği ya da çocuğun bu alanlarda gerilediği daha bariz hale gelir. Bazı çocuklar,belirli otizm spektrumu dahil bir bozukluğu olduğundan şüphelenilen çocuklar değerlendirmeye alınmalıdır.
Değerlendirmeyi; çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatri, pediyatrik nörolog, çocuk gelişim-davranış doktoru ya çocuk nörolojik gelişim sorunları doktoru gibi, çocukları otizm açısından değerlendirme konusunda deneyimli bir doktor yapmalıdır. Genellikle zihinsel fonksiyon,konuşma-dil,işitme fonksiyonları ve ayrıca davranış geçmişi de değerlendirilip, davranışlar gözlemlenir.

Ne yapılmalıdır: Genellikle,erken yaşlarda yapılan özelleşmiş eğitimsel ve davranışsal müdaheleler tavsiye edilir.Bunun yanında haftada 25 saat,bazen daha fazla teke tek terapi de yapılmalıdır. En iyi incelenmiş olan müdahale,”uygulamalı davranış analizi” adı verilen, çok sıkı yapılanmış, tekrarlı ve yoğun bir davranışsal yaklaşımdır. Bu yaklaşım,çocuğun ismi söylenince bakması gibi davranışsal amaçlara erişildiğinde ödül vermeye dayanır. Sık kullanılan bir diğer müdahale de, küçük yaştaki çocuklara sosyal etkileşim kurdurmaya odaklanan ”gezme vakti” yaklaşımıdır.Buna ek olarak, otizm spektrumu rahatsızlığı olan çocuklar, diyalog kurma becerilerini ve konuşmayı geliştirmeye odaklanan konuşma terapisi ve duyusal işleme sorunlarına eğilen uğraş terapisi görür. Rahatsızlıkla ilişkili ortaya çıkan dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, uyumsuz davranışlar, kaygı ve uyku bozuklukları gibi, işlev gösterme ve öğrenmeyi engelleyen sorunlar için sıklıkla ilaç kullanılır.