1 Aralık Dünya Aids Günü

1 Aralık Dünya Aids Günü

PAYLAŞ

Bilindiği gibi Dünyada ve Türkiye’de gerçekte korunabilir olan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların sıklığında artış görülmektedir. HIV/AIDS; cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan bir tanesidir. Sinsi ilerleyen bir hastalık olan HIV/AIDS; hastalığa etken olan virusun (HIV) vücuda girmesinden 10-15 yıl sonra görülebilmektedir.

Bugün Dünyada HIV bulaşı olmuş (HIV ile infekte) olguların %95’inden daha fazlası Sahra-altı Afrika, Güney ve Güney-doğu Asya’da bulunan gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Bu bölgelerde yaklaşık 3 milyon kişi hastalık nedeniyle tedavi almaktadır. Hastalık sahra-altı Afrika ülkelerinde birinci, Dünyada ise 4. ölüm nedenidir. Hasta sayısının 2010 yılında 110 milyona; hastalığa bağlı ölümlerin de 2020 yılına kadar 68 milyona ulaşacağı beklenmektedir.

Türkiye’de ilk defa 1985 yılında bir HIV pozitif hasta ve bir AIDS basamağına ulaşmış hasta bildirilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı verileri 2000’in üzerinde olgu bildirmektedir. Yaklaşık her dört olgudan birisi sağlık kurumuna ulaşabilmektedir. Türkiye’de sağlık kurumuna ulaşamamanın altında yatan en önemli nedenler arasında; hastalığın sinsi seyretmesi, bireyi toplumda damgalayan bir yönünün olması, sağlık sistemi içinde riskli gruplara ulaşımın kolay olmaması gibi faktörler yer almaktadır.

Hastalık açısından en önemli risk güvenli olmayan cinsel ilişki olarak tanımlanmaktadır. Kadınlar, ergenler, gençler öncelikli olmak kaydıyla toplumda korunmasız cinsel ilişki yaşayan bütün bireyler HIV/AIDS’in yanı sıra bütün cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından risk altındadır. HIV/AIDS için korunmasız cinsel ilişki, bulaş olmuş kan ürünlerinin transfüzyonu, anneden bebeğe geçiş tanımlanan başlıca bulaşma riskleridir.

Geçmişte “öldüren” hastalık olarak anılan HIV/AIDS artık süregen (kronik) bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Tedavi maliyeti oldukça yüksek olan hastalıkla ilgili aşı çalışmaları yoğunluklu olarak gelişmiş ülkeler sürdürülmektedir.

HIV/AIDS ve diğer bütün cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar korunabilir özelliktedir. Tek eşlilik, cinsel ilişki sırasında kondom kullanımının sağlanması gibi doğru, ucuz, kolay, ulaşılabilir yaklaşım ve davranışların toplumun bilgi ve kullanımına sunmak sağlık çalışanları aracılığı ile devletin önemli yükümlülükleri arasındadır. Hastalığın tedavi maliyetlerinin yüksek olması özellikle bu olanaklara ulaşmakta zorlanan yoksul bireyler için engel olmaktan çıkarılmalıdır. Korunma ve müdahale programları HIV/AIDS’in de içinde bulunduğu cinsel yolla bulaşan hastalıkların tamamına yönelik gerçekleştirilmelidir.