Rusya Krizi

Rusya Krizi

PAYLAŞ

Son birkaç gündür gündemi sarsan Rusya da devalüasyon krizi baş göstermektedir. Peki nedir bu devalüasyon? Devalüasyon: bir ülke para biriminin diğer ülke para birimi karşısında değer kaybetmesi anlamına gelir. Yani ruble dolar karşısında yüzde %45 e varan bir değer kaybına uğradı.
Rusya da son zamanlarda yaşanan Ukrayna ile Kırım olayları ile başlayan ve en son devlet başkanları Vladamir Putin ile başlayan petrol krizi damga vurmuş siyasi ve ekonomik açıdan sarsıntıya uğramıştı. Öncelikle Kırım olayları sebebiyle Avrupada’ki ülkelerin Rusya ‘ ya karşı ekonomik bir ambargo uygulaması başladı ve buna karşı olarak Rusya da karşı hamle olarak Avrupa ya petrol satışını durdurmuştu. Böyle olunca petrole olan talep azalıp petrol ihracı azalıp ülkenin cari işlemlerine büyük bir zarar oluştu. Bundan etkilenen ülkelerden biri de Türkiye’ idi. Ülke nezlinde görüşmeler yapıldı ambargo kalktı ve Türkiye Rusya’dan daha ucuza bir petrol alma konusunda anlaşmıştı. Fakat geçen zaman Rusya lehine işlemedi ve herşey tepe taslak ilerledi. Rublenin dolar karşısındaki bu büyük düşüşü bütün küresel piyasaları da fazlasıyla etkiledi.

Acaba bunda Abd ve Avrupanın uyguladığı yaptırımlar etkili miydi o daha başka bir tartışma konusu. Bir başka konuda Rusya da ki kriz ülkemizi nasıl etkiler? Öncelikle ortada yatırımcı orayı risk olarak görüp buraya gelebilir bir tercihtir sonuçta. Veya orda varil başı 70 dolar olan petrolün bizim ülkeye daha ucuz ithal edilmesi bizim cari açığımız ve enflasyonumuzda bir iyileşmeye sebep olabilir bunlar iyi yönler. Peki kötü yönler? Biliyorsunuz ki en fazla turist gelen ülkelerden biri de Rusya. Yani turizm gelirlerimiz için bu olayların kötü olabilceği oradaki insanların ekonomik durumundaki kötüleşme bizim ülkeye gelen Rus turist sayısını da azaltabilir. Rusya da olan Türk şirketlerimiz Özellikle koç grubunun Bünyesinde olan yerler bu durumdan etkilenebilir bir nevi ihracatımız da bu yönden etkilenecektir. Rusya döviz satıp bu rublenin değer düşüşünü engelleyebilir mi seçenekler arasında ama herşeyden önce etrafında bulunan siyasi riskleri yani Abd ve Avrupa temelli ambargo yu üzerinden kaldırması şart küresel ekonomilerde bu hele ki çok çok önemli.