Belirti Göstermeyen Koronavirüs Vakaları İçin ELISA Testi Yapılacak!

Belirti Göstermeyen Koronavirüs Vakaları İçin ELISA Testi Yapılacak!

PAYLAŞ
Belirti Göstermeyen Koronavirüs Vakaları İçin ELISA Testi Yapılacak!
Belirti Göstermeyen Koronavirüs Vakaları İçin ELISA Testi Yapılacak!

Belirti Göstermeyen Koronavirüs Vakaları İçin ELISA Testi Yapılacak! Koronavirüs hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizdeki etkilerine hala sürdürmesine rağmen vaka ve can kaybı sayısında yaşanan düşüş bu zor günleri atlatma konusunda insanlara daha fazla umut veriyor.

Virüsünn bu kadar fazla yayılmasında geç alınan önlemler ve küçümsemenin etkisi büyük oldu. DSÖ’nün bile virüs konusunda aldığı yanlış kararlar bulunuyordu. Ancak virüsün tehlike katsayısını en çok artıran bazı vakalarda semptomların gözlemlenmemesi ve hastanın bir taşıyıcı olduğunun farkında olmamasaydı.

Koronavirüs salgınının bu kadar geniş bir alana yayılmasındaki en büyük unsur taşıyıcı olan hastaların hiçbir semptom göstermeden gündelik yaşamlarına devam etmesi oldu. Çok sık rastlanan bu durumda hastalar ya hiç belirti göstermiyor ya da hastalığı hafif atlatarak grip olduklarını düşünüp yaşantılarına devam ediyorlar. Risk grubundaki kişiler ise taşıyıcılarla kurdukları temastan dolayı Covid-19 virüsünü kapıyor ve hayatlarını tehlikeye giriyor. “Sessiz taşıyıcı” olarak nitelendirilen bu kişilerin tespiti için kullanılan bir test mevcut.

ELISA Testi Nedir?

Elisa testi genel olarak AIDS tanısında kullanılıyor. Ancak testin kullanım amacı yalnızca bu değil. ELISA testi, hepatit, kızamık, kızamıkçık, herpes gibi farklı salgınlar için de kullanılan bir yöntemdir. İngilizce açılımı olan “Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay” kelimelerinin kısaltmasıyla bilinir.

Antijen-antikor ilişkisini, antikora bağlanmış bir enzimin aktivitesini araştırmak temeline dayanan kantitatif ölçüm yöntemidir. Antijene karşı antikor ya da antikora karşı antijen aramak mümkündür. Virüs ve parazit enfeksiyonlarında kullanılan bir tanı yöntemidir; immobilize edilmiş antijen kullanılarak kompetetif olmayan indirek boyama yöntemi kullanılmaktadır.

Salgın hastalıklar haricinde bazı hormon testleri, bağışıklık sistemine bağlı hastalıklar ve romatizmal durumları tespit etmek için de bir dizi ELISA tahlilleri yapılır. Belirtisiz enfeksiyonları araştırmak, tanı koymak ve hastalığın yayılması veya ilerlemesini engellemek adına uygulanır.

ELISA yönteminde araştırılacak antikor ve antijenler enzimlerle işaretlenir. Bu sayede yapılan gözlemler sırasında renkli enzimler, reaksiyonları görünür kıldığı için söz konusu hastalık tespit edilebilir.

Bu yöntemle daha çok numune, daha seri ve kısa sürede sonuç verebilir. Dolayısıyla bazı durumlarda sonuçlara ulaşılması saatler süren standart koronavirüs testlerinden daha avantajlıdır. Ayrıca ELISA ile koronavirüs taşıyan ancak belirti göstermeyen kişiler de tespit edilebilir.